Trang chủ > Tin tức doanh nghiệp

Tin tức doanh nghiệp

Thông tin liên quan đến Dự án phát điện mặt trời Fujiwara Bình Định được đăng tải trên Báo điện tử Chính phủ Việt Nam và Trang tin điện tử Ngành điện

VietinBank cam kết cấp tín dụng 12.000 tỷ đồng cho các dự án năng lượng tái tạo, trong đó có Dự án phát điện năng lượng mặt trời Fujiwara Bình Định.

 

(Chinhphu.vn) – Nhằm góp phần thúc đẩy các dự án năng lượng sạch và tái tạo theo mục tiêu Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) cam kết cấp tín dụng cho các dự án này với tổng số vốn 12.000 tỷ đồng.

Theo chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030 Chính phủ phê duyệt : Đối với năng lượng mặt trời, đến năm 2020 công suất lắp đặt kỳ vọng đạt khoảng 850MW; đến năm 2025 là 4000MW và đến năm 2030 là 12.000MW.

Để góp phần thực hiện các mục tiêu này, trong thời gian qua VietinBank đã tích cực cung cấp nguồn vốn cho các dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là các dự án điện mặt trời được ưu đãi theo Quyết định 11/2017/QĐ – TTg. Theo đó, VietinBank tài trợ vốn cho các dự án như: Dự án của Tập đoàn Thành Công (100MW), Tập đoàn Hà Đô (50MW), Tổng Công ty Tư vấn điện 2 (50 MW ), dự án điện mặt trời Phước Hữu (50MW ), dự án FuJiwara Bình Định (50MW ), dự án Ninh Phước 6.1, 6.2 (100MW ) và dự án điện mặt trời Long Sơn (200MW )… với tổng số vốn cam kết cấp tín dụng cho các dự án này là 12.000 tỷ đồng.

Theo VGP News

http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/VietinBank-cam-ket-cap-tin-dung-12000-ty-dong-cho-cac-du-an-nang-luong-tai-tao/344642.vgp

http://icon.com.vn/vn-s83-144406-640/-VietinBank-cam-ket-cap-tin-dung-12000-ty-dong-cho-cac-du-an-nang-luong-tai-tao.aspx

Tin tức doanh nghiệp