Trang chủ > Thông tin công ty  > Thông điệp từ tổng giám đốc

Thông điệp từ tổng giám đốc


president 木村 理
Chúng tôi ở đây để giúp quý khách hàng cảm thấy “WAKU WAKU” (hạnh phúc, phấn khởi)

Tôi là tổng giám đốc công ty cổ phần Fujiwara, Osamu Kimura. Tôi mong muốn cùng mọi người phát triển hệ thống phát điện từ năng lượng mặt trời (mega solar) thời đại mới, qua việc xây dựng này tôi muốn đóng góp vào việc chuyển đổi năng lượng thân thiện với trái đất. Chính những suy nghĩ này đã thôi thúc tôi bắt đầu sự nghiệp phát triển năng lượng điện mặt trời.
Đã 4 năm trôi qua kể từ trận đại động đất, sóng thần năm 2014. Việc tự do hóa điện lực cũng đã bắt đầu và việc tích trữ điện ngày càng trở nên quan trọng. Tôi tin rằng trong tương lai không xa, việc “sản xuất trong nước, tiêu thụ nội địa”sẽ trở thành nên phổ biến trong đời sống và sẽ đến thời đại các công ty điện bổ sung vào chỗ trống đó.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, chi phí xây dựng nhà máy phát điện năng lượng mặt trời qui mô lớn ở Nhật Bản vẫn còn khá cao. Về điểm này, chúng tôi đã xây dựng một mạng lưới liên kết rộng với đối tác nước ngoài và bằng việc trực tiếp giao dịch chúng tôi đang hiện thực việc giảm giá thành xây dựng. Kết quả của việc duy trì cơ chế hoạt động đó, hiện tại chúng tôi tự hào có thể cung cấp hệ thống năng lượng mặt trời dùng cho công nghiệp với giá thành thuộc top thấp nhất trong nước. Bên cạnh đó, với tầm nhìn tham gia tích cực vào việc giúp đỡ địa phương tái sinh nguồn năng lượng điện mặt trời, chúng tôi đã có những hoạt động để giúp đỡ người dân địa phương thực hiện thi công xây dựng. Chúng tôi cũng liên kết với các đơn vị thi công địa phương, hỗ trợ kĩ thuật và tăng cường giao lưu nhằm mở rộng phát triển năng lượng điện mặt trời và cung cấp phương pháp sản xuất cho địa phương.
Chúng tôi quyết tâm giữ vững tinh thần đón nhận thách thức và không ngừng nỗ lực để tạo ra những cơ sở năng lượng điện mặt trời đem lại niềm vui, phấn khởi cho quí khách hàng. Qua đó thể hiện mong muốn của chúng tôi là cùng trưởng thành với các nhà nông và người dân địa phương.

Thông tin công ty