Trang chủ > Tin tức doanh nghiệp

Tin tức doanh nghiệp

2019年

Fujiwara Co., Ltd. Hoàn thành nhà máy điện mặt trời ở Sri Lanka

Công ty Fujisun là pháp nhân có vốn đầu tư 100% của Công ty Cổ phần Fujiwara, dự án xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời với công suất 1MW đã hoàn thành và bắt đầu triển khai bán điện theo hợp đồng điện lực CEB(ceylon electricity board) ngày 17 tháng 5 năm 2019.
Quy mô sản lượng của nhà máy phát điện là khoảng 1092KW-DC, lượng phát điện dự toán hàng năm là khoảng 1,613,520 KWh/ năm.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cống hiến để phổ biến và mở rộng hơn nữa các dự án cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo ở Sri Lanka. Ngoài ra, chúng tôi có kế hoạch thúc đẩy những nỗ lực tương tự ở các khu vực Đông Nam Á khác.

[Thông tin dự án]
・Quốc gia: Sri Lanka
・Địa chỉ: Khu công nghiệp Lak Shayana, Polonnaruwa
・Quy mô thiết bị: Khoảng 1090 KW-DC
・Lượng phát điện dự toán hàng năm: khoảng 1,613,520 KWH/ năm.
・Ngày bắt đầu vận hành: Ngày 17 tháng 5 năm 2019.

 

Công ty Cổ phần Fujiwara đã hoàn thành xây dựng nhà máy phát điện năng lượng mặt trời và bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Công ty TNHH Fujiwara Bình Định Việt Nam đã hoàn thành xây dựng nhà máy phát điện năng lượng mặt trời và bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh.

Công ty cổ phần Fujiwara (có trụ sở chính tại Thủ đô Tokyo, Quận Minato, Higashi Shinbashi 2-18-2, do ông Kimura Osamu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO) là công ty có pháp nhân địa phương, 100% vốn đầu tư nước ngoài. Công ty TNHH Fujiwara Bình Định được đặt tại Khu kinh tế Nhơn Hội, Tỉnh Bình Định, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã hoàn thanh xây dựng xong dự án nhà máy điện năng lượng mặt trới có công suất 50MW, ngày 27 tháng 06 năm 2019, công ty chúng tôi đã ký giấy phép hoạt động điện lực với tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và bắt đầu bán điện.

Quy mô công suất của nhà máy phát điện là khoảng 50MW-DC, sản lượng phát điện dự tính hàng năm là khoảng 60,952 MWh/ năm, tương đương với 32,301 hộ gia đình tiêu thụ điện tại Việt Nam.

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có kế hoạch tăng công suất cơ sở sản xuất điện năng lượng mặt trời lên 12 GW đến năm 2030, những nỗ lực của tập đoàn chúng tôi đang xây dựng những dự án tại Việt Nam là trường hợp điển hình cho sự nghiệp tái tạo cơ sở hạ tầng điện năng lượng mặt trời tại nước ngoài của công ty chúng tôi. Sau đó sẽ phát triển nhân rộng ra các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Mặt khác, chúng tôi mong muốn được góp phần lan rộng hơn nữa và mở rộng sự nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng điện năng lượng có khả năng tái sinh tại Việt Nam trong tương lai.

[Thông tin dự án]

・Quốc gia: Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

・Địa điểm: Khu Kinh tế Nhơn Hội, Tỉnh Bình Định.

・Quy mô công suất: 50MW-DC

・Công suất dự tính phát điện hàng năm: 60,952MWh/năm (32,301 hộ gia đình)

・Ngày bắt đầu hoạt động: Ngày 27 tháng 06 năm 2019.

 

Tin tức doanh nghiệp