Trang chủ > Thông tin công ty  > Lịch sử công ty

Lịch sử công ty

Giới thiệu quá trình hoạt động của công ty từ khi thành lập đến hiện tại.

Tháng 7 năm 1999
Thành lập công ty cổ phần Fujiwara ở Fujiwara, thành phố Funabashi, hoạt động trong lĩnh vực phát triển thiết bị cấp thoát nước, công trình dân dụng, phát triển đô thị
Tháng 11 năm 2007
Bắt đầu xúc tiến nhập vật tư, thiết bị xây dựng
Tháng 5 năm 2008
Thành lập chi nhánh ở Minami-Kamagaya, thành phố Kamagaya
Tháng 3 năm 2011
Thành lập ban năng lượng nhằm hoạt động phát triển năng lượng tự nhiên
Tháng 6 năm 2011
Học tập, nghiên cứu về thi công công trình Mega Solar tại Châu Âu, Châu Á
Tháng 7 năm 2011
Bắt đầu hoạt động thiết kế và sản xuất vật tư xây dựng (giá đỡ), thiết bị xây dựng về Mega Solar
Tháng 10 năm 2011
Sản xuất xe điện remodel đầu tiên ở tỉnh Chiba, thông qua đợt sát hạch xe ở cục vận tải đường bộ Narashino
Tháng 8 năm 2013
Kí hợp đồng đối tác kĩ thuật về hoạt động Mega Solar EPC với công ty Hàn Quốc LG CNS
Tháng 10 năm 2013
Thiết kế vườn trà sử dụng năng lượng mặt trời đầu tiên ở nước Nhật tại tỉnh Shizuoka, sau khi nhận được giấy phép đã bắt đầu thi công.
Lấy bằng sáng chế thi công xây dựng số 2195 tại Mông Cổ
Tháng 1 năm 2014
Kí hợp đồng đối tác kĩ thuật về hoạt động Mega Solar EPC trong nước Nhật với công ty sản xuất Mô-đun của Tây Ban Nha
Tháng 1 năm 2015
Chuyển trụ sở chính từ Fujiwara,
thành phố Funabashi về Minato-ku, Tokyo

img_history02
Tháng 3 năm 2015
Đối tác với công ty Cainz 365
Tháng 5 năm 2017
Tỉnh Bình Định tiếp nhận giấy đăng ký đầu
tư vào Việt Nam
Tháng 7 năm 2017
Tỉnh Bình Định tiếp nhận giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp Việt Nam.
Thành lập Công ty TNHH FUJIWARA Bình Định
Tháng 8 năm 2017
hợp tác với Sunteks International
thành lập FujiSun(PVT)LTD tại Sri Lanka

Thông tin công ty