Trang chủ > Tin tức doanh nghiệp

Tin tức doanh nghiệp

Ngày 18/1/2018, công ty Fujiwara Bình Định tiến hành công trình san lấp nhằm phục vụ dự án điện năng lượng mặt trời 64MW.

 

           

※ サイト内にて撮影

Tin tức doanh nghiệp