Trang chủ > Tin tức doanh nghiệp

Tin tức doanh nghiệp

Công ty cổ phần Fujiwara thành lập Công ty Xây dựng tại Việt Nam

Ngày 18/12/2017, Công ty Cổ phần Fujiwara đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Nhật Việt được cấp bởi Phòng Đăng ký, Sở Kế hoạch – Đầu tư, tỉnh Bình Định.

Tên công ty :FUJIWARA CONSTRUCTION CO.,LTD

 

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Xây dựng Fujiwara

Tin tức doanh nghiệp