Trang chủ > Tin tức doanh nghiệp

Tin tức doanh nghiệp

Ngày 15/5/2018 Bộ Nông lâm thủy sản Nhật Bản ban hành quy chế “Gia hạn đăng ký tạm thời chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp từ 3 năm lên 10 năm”

Gia hạn đăng ký tạm thời chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp từ 3 năm lên 10 năm

(※Có kèm điều kiện)

Trước đây, đối với các dự án điện mặt trời kết hợp sản xuất nông nghiệp, chủ đầu tư cần đăng ký tạm thời chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp mỗi 3 năm một lần.  Nhưng từ 15/5/2018, theo quy chế mới Bộ Nông lâm thủy sản Nhật Bản mới ban hành, thời hạn này được nâng lên 10 năm. Đây là tin vui cho các doanh nghiệp đang nghiên cứu mô hình kết hợp hệ thống điện mặt trời và sản xuất nông nghiệp tại Nhật Bản!

Dưới đây là bản tin được Bộ Nông lâm thủy sản công bố ngày 15/5

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/r_energy/180515.html

 

Bộ Nông lâm thủy sản Nhật Bản giới thiệu 4 dự án điện mặt trời kết hợp sản xuất nông nghiệp thành công điển hình.

2 trong số 4 dự án này là dự án do công ty chúng tôi thực hiện thi công.

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/r_energy/attach/pdf/180515-1.pdf

 

「Dự án Nông trại núi Gohe」

 

「Dự án OIKOS Tenryu」

 

Tin tức doanh nghiệp